Rentalsplit is een relatief nieuwe dienst. Dit roept vragen op bij u als lezer. Deze vragen verzamelen we hier. En natuurlijk krijgt u er antwoord op. Zijn er zaken toch nog niet duidelijk, komen we graag met u in contact!

Praktische vragen.

De dienstverlening van Rentalsplit kan worden toegepast op plaatsen waar vele gebruikers gebruik maken van elektra, gas, water en of warmte achter de hoofdmeter. Verbruiksgegevens worden uitgelezen door de toepassing van op afstand uitleesbare tussenmeters.

Rentalsplit meet het gebruik van elektra, gas , warmte en/of warm water. Mogelijk dat dit rijtje nog uitgebreid kan worden met andere data zoals internetgebruik. We staan open voor suggesties.

Een overeenkomst met Rentalsplit wordt afgesloten voor tenminste vijf jaar.

Rentalsplit leest verbruiksgegevens op afstand uit en is aangewezen op afstand uitleesbare meters. Indien deze aanwezig zijn en voorzien zijn van een MIB-certificering*, kan Rentalsplit communiceren met deze meters. Wanneer er geen ‘slimme’ meters aanwezig zijn kan Rentalsplit hierin faciliteren.

*MIB certificering is een Europese richtlijn waarbij de maximale afwijking 1% mag bedragen. De MIB certificatie is noodzakelijk omdat het om financiële verwerking van meetdata gaat.

Voorafgaande aan een offerte wordt er een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken op de betreffende locatie(s). Aan de hand daarvan maken we een voorstel dat bestaat uit twee delen:

  • Het aanpassen van de installaties. Waarbij de opdrachtgever zelf de installatie van de meters betaalt en de meters zelf mogelijk geleased kunnen worden.
  • Het tweede deel is de offerte voor de meetdiensten

Meer hierover kunt u hier vinden

De meters die geleased worden blijven eigendom van Rentalsplit gedurende de looptijd van het leasecontract. De meters worden jaarlijks 10% afgeschreven. Wanneer de overeenkomst voor de dienstverlening met Rentalsplit korter is dan 10 jaar, dan wordt de waarde jaarlijks met 10% verminderd en het restant van de prijs beëindigen van de overeenkomst gefactureerd. Uiteraard kunnen meters ook direct eigendom worden van de opdrachtgever/verhuurder.

Bij grote aantallen gebruikers is er vaak behoefte aan ondersteuning. Rentalsplit ondersteunt de opdrachtgevers door vragen te beantwoorden die samenhangen met het meten, verdelen en verwerken van meetdata.

Administratieve vragen.

De opdrachtgever is eigenaar van de gegevens. Rentalsplit draagt, in opdracht, zorg voor het verzamelen, opslaan en administratie/financieel hiervan. Vertrouwelijkheid staat daarbij voorop. De administratieve verwerking door Rentalsplit is een verantwoording van opdrachtgever. Ze kunnen dat beschouwen als een deel van hun eigen administratie.

Rentalsplit voert de juiste gegevens in nadat deze door de opdrachtgever (verhuurder) zijn aangeleverd. De verhuurder kan ook zelf via de Rentalsplitportal gegevens invoeren en/of wijzigen

De opdrachtgever heeft op ieder gewenst moment toegang tot de meetdata. Ook de gebruiker of huurder kan gegevens inzien. Belangrijk om te weten is, dat een gebruiker alleen zijn/haar ruimte kan inlezen. De verhuurder heeft inzage in alle gemeten ruimten. De gegevens zijn inzichtelijk via een web portal of een app. Wanneer een nieuwe huurder een ruimte gaat gebruiken, krijgt deze een eigen inlog en wachtwoord om enkel gegevens vanaf de afgesproken ingangsdatum.

Financiële vragen.

Op het eind van de vooraf afgesproken periode wordt een factuur opgemaakt en gemaild aan de gebruiker. De opdrachtgever kan via de web portal het betalingsproces volgen. De betalingen komen binnen op een tussenrekening en worden doorbetaald aan de opdrachtgever.

De prijs van de meters is afhankelijk van de situatie waarin ze gebruikt moeten worden en de wensen van de opdrachtgevers. Voor dat we een prijs kunnen noemen zullen we eerst een inventarisatie moeten uitvoeren. Daaruit blijkt welke meters het meest geschikt zijn. Dat is de basis voor een offerte.

Rentalsplit levert een administratieve dienst maar is niet verantwoordelijk voor betalingsachterstanden. Dit risico blijft bij de opdrachtgever. Rentalsplit ondersteunt wel door zorg te dragen voor betalingsherinneringen en aanmaningen.

De opdrachtgever kan zelf aangeven welke tarieven gehanteerd worden door Rentalsplit. In principe kunnen de prijzen per account verschillen. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de meetkosten eventueel in de tarieven voor energie, gas of warmte verrekenen. Wanneer er geen individuele tarieven door de opdrachtgever worden gebruikt, zal Rentalsplit de tarieven van de betreffende NUTS-leveranciers toepassen

De dienstverlening van Rentalsplit vermindert de druk op de eigen organisatie. Facturen worden automatisch opgemaakt, verwerkt en geïncasseerd. Dat voorkomt dat opdrachtgevers zelf grote aantallen gegevens moeten opnemen, interpreteren, verwerken en incasseren.

Voor huurders treedt er een besparing op wanneer zij kostenbewust omgaan met het verbruik van elektra, gas, water en/of warmte.

Overige vragen.

De meetgegevens zijn juist en dat geeft minder kans op ontevreden klanten. Een andere mogelijk voordeel is het ontbreken van de nacalculatie wanneer er gewerkt wordt met voorschotten.

De meetgegevens zijn zeer precies en dat geeft minder kans op ontevreden huurders. Een ander voordeel is het uitblijven van een nacalculatie ten opzichte van een situatie waar wordt gewerkt met voorschotten.

Neem contact op

Adres:Noldijk 31, 2991VH Barendrecht Telefoonnummer:088 44 22 989 E-mailadres:info@rentalsplit.nl Openingstijden:Maandag t/m vrijdag 08:30-17:00

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag: 09:00-18:00

Contact opnemen

Noldijk 31
2991 VH Barendrecht
T: 088 44 22 989
E: klantenservice@rentalsplit.nl